Salı, Haziran 15, 2021
Ana Sayfa Gündem DHMİ, Asistan ve Stajyer Hava Trafik Kontrolörü alacak

DHMİ, Asistan ve Stajyer Hava Trafik Kontrolörü alacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMI) 207 asistan ve stajyer hava trafik kontrolörü alıyor. Devlet Hava Meydanları memur alımı ilanı yayımlandı. Başvurular, 16 Kasım’da başlıyor. Peki, Devlet Hava Meydanları memur alımı başvuruları nasıl yapılır? Devlet Hava Meydanları personel alımı ilanı detayları…
Devlet Hava Meydanları (DHMI) memur alımı yapacak. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne 207 asistan ve stajyer hava trafik kontrolörü alacak. Başvuru yapacak adayların, hem asistan hava trafik kontrolörü adayları hem de stajyer hava trafik kontrolörü adayları için  için KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almaları gerekiyor.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesine alınacak stajyer
hava trafik kontrolörü ve asistan hava trafik kontrolörü pozisyonlarına atanacak adaylara sınav yapılacak.
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR? 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce duyurulan pozisyonların sayısının 4
(dört) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere bilgisayar destekli seçme
sınavına veya yazılı sınava çağırılacak. Adaylar; bilgisayar destekli seçme sınavı veya yazılı
sınavlarda almış oldukları puan sırasına göre sözlü sınava çağırılacak.  Sınava girmek isteyen
adayların 16.11.2020-30.11.2020 tarihleri arasında http://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinden
başvurmaları gerekiyor. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.
SINAVA KATILACAK ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak ,
d) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak (Kurs başlangıç tarihi olan 15.08.2021 tarihinde askerlikle ilişkisi bulunmamak.),
e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
f) Son başvuru tarihi itibarıyla, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca KPSSP3 puan türünden yetmiş ve üzeri puan almış olmak.
Asistan hava trafik kontrolör adayları için aranan şartlar, 
a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
b) ICAO ANNEX’l kriterlerine uygun “Hava Trafik Kontrolörü olur” ibareli sağlık raporu almak, (aranan şartlar www.dhmi.gov.tr adresinde yer alan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliğinde yazılı bulunmaktadır.)
c) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar bilgisayar destekli sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)
d) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge (30.11.2015 tarihinden sonraki belgeler geçerlidir.).
e) Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak. (Bknz.: “SHY 65-01 Hava Trafik Kontrolör Hizmetleri Personeli Lisans Değerlendirme Yönetmeliği”)
Stajyer hava trafik kontrolör adayları için aranan şartlar,
a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
b) Hava Trafik Kontrol Kursunun Başlayacağı 15.08.2021 tarihi itibarıyla, 27 yaşından gün almamış olmak, (15.08.1995 ve sonrasında doğmuş olmak.)
c) ICAO ANNEX’l kriterlerine uygun “Hava Trafik Kontrolörü olur” ibareli sağlık raporu almak, (aranan şartlar www.dhmi.gov.tr adresinde yer alan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliğinde yazılı bulunmaktadır.)
d) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar bilgisayar destekli sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)
e) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge (30.11.2015 tarihinden sonraki belgeler geçerlidir.).
f) Daha önce disiplin, başarısızlık ve idari yönden kursla veya Genel Müdürlükle ilişiği kesilmemek.

YORUMLARINIZ

Please enter your comment!
Please enter your name here

En Çok Okunanlar

SON YAZILAR